“Aceasta este porunca Mea: sa va iubiti unul pe altul, precum v-am iubit Eu.”
Ascultă Radio Ortodoxia Tinerilor
Seara de rugăciune
Miercuri seara, ora 22:30 »
Fericiticeiprigoniti.net
Cinstește-ți eroii și martirii neamului

Tabără

Excursie în Munții Făgăraș

Campanii de educație creștin-ortodoxă

Casatoreste-te de tanar Mii de tineri isi pastreaza fecioria pana la casatorie Tu de ce crezi in Dumnezeu    Din comorile Sfintei Scripturi Euharistia continua Theologica  Exista distractie si fara alcool

Ediția a 3-a a cărții "Mii de tineri își păstrează astăzi fecioria până la căsătorie."

Noiembrie 2013

30 Noiembrie 2013

1 decembrie 2013 - Radio Ortodoxia Tinerilor emite pentru prima dată

Radio Ortodoxia TinerilorDoamne ajută!

Așa cum vă anunțam acum câteva luni, astăzi începem emisia prin internet a radioului nostru: Radio Ortodoxia Tinerilor.

Este 1 decembrie 2013, ziua națională a României și a românilor de pretutindeni, și am considerat că e important să legăm nașterea acestui radio de una dintre cele mai dragi zile din an pentru noi românii.

Este un început firav, cu doar câteva emisiuni, dar care sperăm încet- încet, de la zi la zi, va crește, și va ajunge un radio folositor sufletului. Pentru 1 decembrie 2013 v-am pregătit un repertoriu de muzică populară dedicat zilei naționale, pentru a ne reaminti tuturor ce înseamnă să fi român.

În plus veți putea asculta și un interviu oferit radioului nostru acum câteva zile de IPS Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

În program veți mai putea asculta pilde ortodoxe audio, patericul și psaltirea audio.

Pentru că în ultima perioadă a fost implicați în foarte multe activități, munca pentru radio a avut de suferit, dar sperăm, cu ajutorul lui Dumnezeu să punem cărămidă cu cărămidă și să construim o echipă solidă și prolifică.

Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit până acum și le cerem să fie în continuare alături de noi.

Pentru a asculta Radio Ortodoxia Tinerilor accesați linkul http://radio.ortodoxiatinerilor.ro/RadioOrtodoxiaTinerilor.pls
Se va downloada automat un fișier pe care va trebui să îl deschideți în Winamp.

Ascultare cu folos!

Read more

Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României

Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit sâmbătă, 30 noiembrie, în Biserica Ortodoxă. La noi în ţară, Sfântul Andrei se bucură de o cinstire deosebită, fiind considerat Apostolul românilor sau creştinătorul poporului român, motiv pentru care numeroase biserici de mir şi mănăstiri l-au luat ca ocrotitor şi îl prăznuiesc în fiecare an, organizând ample evenimente religioase şi culturale.

În anul 1995, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca ziua Sfântului Apostol Andrei să fie însemnată în calendarul bisericesc cu cruce roşie, iar în 1997 a fost proclamat Ocrotitorul României. Ziua prăznuirii sale a devenit sărbătoare naţională bisericească, ca urmare a hotărârii Sfântului Sinod din 14 noiembrie 2001. Sunt acestea, desigur, expresii ale raportării noastre la propria identitate creştină, activitatea misionară a Sfântului Apostol Andrei de pe teritoriul de azi al României, fiind semnificativă pentru istoria noastră bisericească. Evlavia de care se bucură Sfântul Apostol Andrei în rândul credincioşilor români ortodocşi poate fi identificată şi în alegerea sa drept ocrotitor al viitoarei Catedrale a Mântuirii Neamului românesc.

Moaştele Sfântului Apostol Andrei pe teritoriul României

Moaştele Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat şi Ocrotitorul României, au fost aduse pentru prima dată în ţara noastră la Iaşi, în 1996. În felul acesta, Sfântul revenea pe pământul românesc, după aproape 2000 de ani de când păşise pe aceste meleaguri pentru a răspândi Evanghelia lui Hristos.

Apoi, cu prilejul sărbătorii Cuviosului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, în dimineaţa zilei de luni, 24 octombrie 2011, Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, a fost  adus de la Patras (Grecia) de către o delegaţie a Bisericii Ortodoxe a Greciei.

Sfintele Moaşte ale Sfântului Apostol Andrei s-au aflat pe Dealul Patriarhiei pentru a fi cinstite de credincioşi până în ziua de vineri, 28 octombrie 2011, orele 12:00.

Read more

Proiectul de document al Bisericii Ortodoxe Ruse cu privire la pregătirea pentru Sfânta Împărtăşanie

Vă invităm să citiți un material realizat de Biserica Ortodoxă Rusă cu privire la pregătirea pentru Sfânta Euharistie, care punctează foarte multe aspecte practice legate de modul în care trebuie să ne apropiem de Trupul și Sângele Domnului.

Acest proiect a fost trimis pe 11 septembrie 2013 către eparhiile Bisericii Ortodoxe Ruse pentru a se putea primi răspunsuri în urma citirii acestuia şi este publicat cu scopul de a crea dezbateri pe site-ul oficial al Consiliului Interbisericesc, Богослов.ru, şi pe blogul oficial al Consiliului Interbisericesc. Posibilitatea de a lăsa un comentariu este valabilă pentru toţi doritorii. Proiectul iniţial al acestui document a fost elaborat de către Biroul comisiei Interbisericești pentru problemele vieţii parohiale şi ale practicii parohiale, apoi a fost redactat de către o comisie specială de lucru, compusă din reprezentaţi ai şcolilor teologice. În continuare, proiectul a fost trimis spre cercetare către biroul comisiei Interbisericești pentru problemele artei bisericeşti, după care a fost finalizat de către redacţia Biroului comisiei Interbisericești, al cărui preşedinte este Patriarhul Kirill.

1. O scurtă privire istorică

Viaţa duhovnicească a creştinului ortodox nu poate fi înțeleasă fără împărtăşirea cu Sfintele Taine. Împărtăşindu-se cu Sfântul Trup şi Sânge al Mântuitorului, credincioşii se unesc în chip tainic cu Hristos, formează Trupul Lui – Biserica, îşi sfinţesc sufletul şi trupul.

Încă din epoca apostolică, în Biserică s-a fixat tradiţia săvârşirii Sfintei Euharistii în fiecare duminică (iar dacă e posibil şi mai des: spre exemplu, în zilele de pomenire a Mucenicilor), pentru ca astfel, creştinii să poată fi mereu în comuniune cu Hristos şi unul cu altul (I Corinteni 10, 16-17; Fapte 2, 46; Fapte 20, 7). Toţi membrii comunităţii locale participau la Euharistia săptămânală şi se împărtăşeau, iar refuzul de a participa la comuniunea euharistică fără motiv era considerat drept o sfidare (dispreţuire) a Bisericii, iar creștinul respectiv era supus unei mustrări.

Creşterea numerică a Bisericii din secolul al III-lea şi mai ales din secolul al IV-lea, a dus la schimbări esenţiale în organizarea ei. Mai cu seamă, sinaxele euharistice au început să se săvârşească tot mai des, iar prezenţa creştinilor de rând la săvârşirea lor era percepută de către mulţi ca fiind de dorit, dar nu obligatorie – la fel şi cu împărtăşirea. Biserica a combătut această practică prin următoarea normă canonică: „Toţi cei care intră în biserică şi ascultă Sfintele Scripturi, dar pentru anumite abateri de la rânduială nu participă la rugăciune împreună cu poporul, ori se feresc de împărtăşirea cu Sfânta Euharistie, să fie excomunicaţi din Biserică până atunci când, mărturisindu-se, vor apărea roadele pocăinţei şi îşi vor cere iertare şi, astfel, vor putea să primească iertarea”(Canonul 2 al Sinodului de la Antiohia).

Cu toate acestea, înaltul ideal al pregătirii permanente pentru primirea Sfintelor Taine s-a arătat a fi greu de atins pentru mulţi creştini. De aceea, în lucrările Sfinţilor Părinţi din secolul al IV-lea, se întâlnesc deja mărturii despre existenţa anumitor practici în legătură cu regularitatea împărtăşirii. Astfel, Sfântul Vasile cel Mare vorbeşte despre împărtăşirea de patru ori pe săptămână ca o normă: „Împărtăşirea zilnică şi hotărârea de a primi zilnic Sfântul Trup şi Sânge al lui Hristos e un lucru bun şi folositor, căci El Însuşi o spune limpede: «cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are viaţă veşnică»… Cu toate acestea, noi ne împărtăşim numai de patru ori pe săptămână: duminica, miercurea, vinerea şi sâmbăta, precum şi în alte zile când se face pomenirea vreunui sfânt”(Epistola 93 [89]).

Peste mai puţin de un secol, Sfântul Ioan Hrisostom remarcă faptul că mulţi creștini – printre care şi monahi – au început să se împărtăşească o dată, de două ori pe an; el îi îndeamnă pe creştinii mai râvnitori să se ţină de vechiul canon al împărtăşirii la fiecare Liturghie: „Mulţi dintre voi se împărtăşesc din Jertfa aceasta o singură dată în cursul anului, alţii de două ori, iar alţii, de mai multe ori. Cuvântul nostru este îndreptat către toţi, nu numai către cei de faţă, ci și către cei ce stau prin pustii, – căci aceia mai cu seamă o singură dată în an se împărtăşesc, de multe ori chiar şi numai o dată la doi ani. De ce? Pe care oare vom aproba noi? Pe cei ce se împărtăşesc o dată sau pe cei de mai multe ori, ori pe cei de mai puţine ori? Nici pe cei ce o dată, nici pe cei de multe ori, nici pe cei de puţine ori, ci pe cei ce cu cuget curat, pe cei cu inimă curată, pe cei cu viaţă fără prihană. Unii ca aceştia să se apropie pururea, iar de nu sunt aşa (nu trebuie să se împărtăşească), să nu se apropie niciodată” (Comentariu la Epistola către Evrei 17, 4).

Read more

28 Noiembrie 2013

Arhiepiscopul Hristodoulos: "Trebuie să sprijinim familiile de preoţi să poată purta crucea unei astfel de jertfe"

De la început trebuie să spun ce mare binecuvântare este pentru Biserica noastră Ortodoxă faptul că a stabilit, printre altele, şi căsătoria clerului, a stabilit ca preoţii să aibă familie, în opoziţie cu Biserică Romano-Catolică care, din acest punct de vedere, urmează alt drum. În toate problemele ei, dar şi în aceasta, Sfânta noastră Biserică Ortodoxă se dovedeşte mult mai călduroasă, mult mai aproape de om şi de nevoile lui şi, repet, consider că este o foarte mare binecuvântare să avem preoţi căsătoriţi. Ei alcătuiesc majoritatea preoţilor noştri care trăiesc Taina Preoţiei simultan cu căldura căminului şi a iubirii familiale. Tind să cred că, dacă lucrurile nu ar fi fost aşa, Biserica ar fi fost cumva străină de problemele omului contemporan, şi aceasta deoarece în familie se trăieşte plinătatea nevoilor omeneşti, dar şi a soluţiilor creştineşti ale acestor nevoi şi probleme cu care se confruntă oamenii.

În ceea ce priveşte subiectul nostru trebuie să fie accentuate patru cuvinte-cheie. Acestea sunt: primul, binecuvântare, al doilea, jerfă, al treilea, slujire, al patrulea, responsabilitate.

Mai întâi de toate să insistăm asupra cuvântului binecuvântare. Îmi dau seama foarte bine că toţi ştim că faptul de a fi cineva preot nu reprezintă consecinţa propriei lui străduinţe, ci este alegerea şi chemarea lui Dumnezeu: nu voi M-aţi ales pe Mine a zis Domnul celor doisprezece ucenici ai Săi, ci Eu v-am ales pe voi din lume (In. 15, 16.). Este cunoscut de asemenea şi versetul nimeni nu-şi ia cinstea aceasta singur, ci numai dacă este chemat de Dumnezeu, precum şi Aaron (In. 3, 27). În continuare, conştientizarea faptului şi a adevărului că este vorba de o vocaţie-chemare care decurge din alegerea lui Dumnezeu pentru noi reprezintă, într-adevăr, o înaltă cinste. Această cinste este binecuvântarea. Şi aceasta nu trebuie să o uite niciodată, nici preoţii noştri, nici arhiereii noştri şi nici familiile preoţilor noştri care participă la această binecuvântare. Pentru că aceasta este izvorul inspiraţiei şi puterii de zi cu zi.

Read more

Marian: "Păziţi-vă fecioria sufletească cu armele lui Hristos pentru a biruii desfrânarea"

Sunt un desfrânat, nu am păcătuit trupeşte cu altă persoană dar am păcătuit sufleteşte. Cine are fecioria sufletească acela are fecioria, cum zice Domnul “că oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui.” Am poftit multe femei, am desfrânat în inima mea şi nu am fecioria sufletească, iar prin asta am căzut şi în malahie.

De câte ori cad îmi pare rău şi mă rog Lui Dumnezeu să mă ierte şi îi promit că voi încerca să nu mai cad, dar când vine ispită nu am puterea să biruiesc, nu am pentru că nu mi-am păzit fecioria sufletească, dar cum să mi-o păzesc?

Printre atâtea fete frumoase şi dezbrăcate care îmi stârnesc pofta...., nu ele sunt de vină! Eu sunt de vină pentru că am lăsat patima în mine dar, am nădejdea în Hristos că mă va miluii.

Păziţi-vă fecioria sufletească cu armele lui Hristos pentru a biruii desfrânarea şi pentru a avea fecioria adevărată.

(Marian)

 

Read more

27 Noiembrie 2013

Excursie la Sfântul Gheorghe cu ocazia zilei naționale a României

Doamne ajută!

Dragilor pe 1 decembrie, în fiecare an la Sfântu Gheorghe, reședința județului Covasna, e mare sărbătoare a românilor. Anul acesta Asociația Tradiția Românească organizează în zilele de 30 noiembrie 2013 și 1 decembrie 2013 o excursie pentru a fi alături de românii din acea zonă, minoritari printre maghiari, și a le arăta că nu i-am uitat.

Mergem în costume naționale să sărbătorim ziua națională alături de ei. Mergem să-i colindăm, mergem să cântăm cântece patriotice, mergem să le fim aproape românilor noștri din Ardeal.

Iată programul aceste excursii:

30.11.2013 – Sărbăoarea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul românilor

  • plecare la ora 05:30 de la baza Dealului Patriarhiei (la Troița de piatră);
  • urmăm traseul Brașov – Ozun;
  • ora 09:30: participăm la Sfânta Liturghie din localitatea Ozun;
  • prânz românesc;
  • deplasare către orașul Sfântu Gheorghe și cazare.
  • seara cazare la un internat din oraș.

01.12.2013 - Ziua națională a Romaniei

  • participare la Sfânta Liturghie la Catedrala episcopală.
  • participare la Marșul Unirii;
  • deplasare către Cheia;
  • întoarcere în București.

Pentru programul întreg al sărbătorilor de la Sfântul Gheorghe dați click aici:  Programul manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a României

Dacă timpul ne permite vom colinda și maicile de la Mănăstirea Marcuș.

Costuri: 70 lei/ cazare + transport đe persoană (se achita în autocar)

Vom merge cu un autocar de 50 de locuri.

Asociația Ortodoxia Tinerilor participa și ea cu un grup de tineri.

Mai sunt disponibile 10 locuri.

Pentru detalii contactați-ne astfel:

Ana-Maria Dumitru

Telefon: 0755.271.134 / 0768.031.558

Email: turism_atr@yahoo.com

Read more

Tabere la Mănăstirea Oașa în 2017

 

Înscrierea se face strict prin completarea formularului: https://goo.gl/hn4wEW

Termenul limită de înscriere: o săptămână înainte de începerea oricărei tabere.

Persoana de contact: 0727 353 246 (Adi)

Ultimele comentarii

Înregistrare (login)

Dacă aveţi deja un cont, atunci introduceţi userul şi parola în câmpurile de mai jos. Dacă nu, atunci daţi click pe opțiunea "Creaţi un cont". După înregistrarea datelor, veți primi pe mail, un link de confirmare pe care trebuie să dați click pentru a confirma înregistrarea. Imediat după asta vă veți putea loga cu userul și parola definite la înregistrare.

Pentru orice dificultate apărută la logarea pe site, contactați-ne la: contact@ortodoxiatinerilor.ro

Arhiva articolelor

Linkuri

 Portalul Doxologia 

Sanatate si Viata - Pentru un Stil de Viata Sanatos si o Viata Fericita - SanatateSiViata.ro