“Aceasta este porunca Mea: sa va iubiti unul pe altul, precum v-am iubit Eu.”
Ascultă Radio Ortodoxia Tinerilor
Seara de rugăciune
Miercuri seara, ora 22:30 »
Fericiticeiprigoniti.net
Cinstește-ți eroii și martirii neamului

Tabără

Excursie în Munții Făgăraș

Campanii de educație creștin-ortodoxă

Casatoreste-te de tanar Mii de tineri isi pastreaza fecioria pana la casatorie Tu de ce crezi in Dumnezeu    Din comorile Sfintei Scripturi Euharistia continua Theologica  Exista distractie si fara alcool

Ediția a 3-a a cărții "Mii de tineri își păstrează astăzi fecioria până la căsătorie."

Martie 2009

28 Martie 2009

Visele şi interpretarea lor

7219844-mdPrintre cele mai căutate cuvinte pe internet în anul 2008  sunt şi "intepretarea viselor" şi "visele" care însumează peste un milion de căutări. E evident că românii sunt foarte interesaţi de vise şi de influenţa lor în viaţa de zi cu zi. Cunosc pe cineva care visează foarte des şi multe întâmplări pe care le trăieşte în somn le interpretează ca o "profeţie" pentru ce i se va întâmpla în viitor.

Sfinţii Părinţi ne atrag atenţie că mare parte din visele noastre sunt de la diavol şi foarte-foarte puţine sunt de la Dumnezeu, dar şi cele de la Dumnezeu nu le primim neaparat ca o profeţie. Noi în timpul zilei vedem fel de fel de imagini, ne întâlnim cu mulţi oameni, ni se întâmplă diferite lucruri şi toate se întipăresc in suflet şi în minte, şi bune şi rele. Când mă aşez seara la rugăciune încep să se îngrămădească înaintea mea "mii" de gânduri şi atunci îmi dau seama câte am acumulat în ziua aceea. Sfinţii ne recomandă să ne liniştim 5 minute în genunchi la rugăciune şi apoi să ne rugăm.

Diavolul se foloseşte de toate gândurile şi pornirile noastre sufleteşti ca să plăsmuiască diferite vise cât mai aproape de realitate uneori ca să ne atragă mai uşor, sau foarte fanteziste ca să le putem interpreta dacă suntem mai visători. Principalul scop al viselor este să ne tulbure ziua începând chiar de dimineaţă, să ne facă să ne îngrijorăm, să ne întristăm, să ne înfricoşăm de ce ni se poate întâmpla bine sau rău. În concluzie să ne ia gândul de la Dumnezeu.

Mi-aduc aminte de Părintele Cleopa care spunea că primul lucru pe care trebuie să-l faci când deschizi ochii este să-ţi faci o cruce mare, să dau cu apă pe ochi şi apoi să te duci repede la rugăciune, căci altfel începi gândurile şi grijile să te depărteze şi să nu te mai lase să te rogi. Aşa fiind lucrurile, visele pentru cei credincioşi acţionează ca un zid de îngrijorare dimineaţa, care te face să uiţi de rugăciune sau să te rogi mai puţin, iar pe cei necredincioşi îi ispiteşte să creadă că viaţa lor e un destin şi n-au cum să facă nimic să ocolească ce le-a apărut în vis.

Ca să vedem ce ispite mari sunt visele ar trebuie să ne aducem aminte de ispitele unor călugări cărora le-a apărut în vis diavolul în chipul Maicii Domnului sau a Mântuitorului. Unii chiar au crezut din mandrie, şi au urmat sfatul diavolului din vis crezând că sunt de la Dumnzeu şi au căzut în păcate mari, alţii cu ajutorul lui Dumnezeu smerindu-se şi-au dat seama că sunt in ispită şi au scăpat.

Chiar de aş visa că astăzi voi muri sau unul din cei dragi ai mei va păţi ceva, n-o să dau importanţă ci o să sar la rugăciune şi o să strig la Dumnezeu să-mi ajute. Viaţa mea nu e un destin ci este în primul rând relaţia mea intimă cu Dumnezeu în orice secundă. Eu nu pot fără El, iar El nu poate fără mine... pentru că mă iubeşte. Orice fac, fac cu El şi toată puterea mea e în mâna Lui. Aşa cum spunea o prietenă dragă de a noastră care se pregăteşte să plece în străinătate:  "oriunde plec Îl iau şi pe Hristos cu mine!".

Orice aş visa e vis şi fantezie, se risipeşte ca fumul şi dispare. Eu am viaţa mea cu Hristos, iar Hristos îmi vrea binele. Nu fac nimic fără El, şi dacă-L am pe El nu mi-e frică de nimic.

Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme?  Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa?   Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu;  cei ce mă necăjesc şi vrăjmaşii mei, aceia au slăbit şi au căzut.   De s-ar rîndui împotriva mea oştire, nu se va înfricoşa inima mea.  De s-ar ridica împotriva mea război, eu în El nădăjduiesc.  Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,  ca să văd frumuseţea Domnului şi să cercetez locaşul Lui.  (Ps. 26:1-5)

(Claudiu)

Read more

Tăcerea - bucuria sufletului

7819495-mdA doua treaptă a postului, după înfrânarea de la carne, lapte şi ouă este postul de cuvinte. Mi s-a întâmplat de multe ori să vorbesc mult şi aiurea, în vorbele mele să mă mândresc vrând să mă  fac plăcut cu orice preţ celor ce mă ascultă sau vrând să-i fac să râdă sau să vadă cât de inteligent sau "nu-ştiu-cum" sunt. Am vorbit cu păcat! Deşi vorbeam şi ceilalţi îmi ţineau hangul, în sufletul meu simţeam cum mă întristez iar conştiinţa îmi spunea că greşesc. Deşi încercam să mă fac plăcut celor ce le vorbeam, eram neplăcut lui Dumnezeu.

Şi la un moment dat mă opream din vorbit şi rămâneam doar eu şi sufletul meu, eu în faţa conştiinţei mele, şi simţeam o tulburarea şi un mare gol în inimă. Îmi dădeam seama că Dumnezeu îşi luase harul Său de la mine şi eram trist. Începeam să realizez ce păcătos sunt şi câte prostii am zis.

Puteam oricând să mai continui discuţia cu cei de lângă mine dar mă mustra prea mult conştiinţa şi eram supărat. În clipele acelea mă gândeam de câte ori L-am supărat pe Dumnezeu, de câte ori am zis că nu mai greşesc şi iar am căzut, mi-era ruşine să-I cer iertare iar, şi cu sufletul să rămân tot neîndreptat, cu mari şanse ca data viitoare să cad iar. Şi în momentele acelea I-am zis lui Dumnezeu: "Doamne, uite pentru că am vorbit aşa de mult aiurea, vreau să tac 5 minute din gură pentru Tine!"

Şi am început să tac pentru Dumnezeu!

Şi la câteva momente după ce i-am zis asta lui Dumnezeu am simţit o pace în suflet, simţeam cum mă liniştesc... Era aşa bine... Dumnezeu îmi ascultase rugăciunea şi primea jertfa mea înaintea Lui. Şi minutele treceau şi eram din ce în ce mai bucuros şi-mi părerea rău că mai e puţin şi se termină cele 5 minute. Dar se terminau şi atunci repede îi ziceam iar lui Dumnezeu: "Doamne mai vreau să tac din gură pentru tine încă 5 minute !"

(Claudiu)

Read more

27 Martie 2009

Haideţi să ne facem iconari în Postul Mare!

img_5490Ce drag ne este nouă Chipul lui Hristos! În bucurie mergem şi mulţumim înaintea icoanei Lui pentru binefacerile primite, iar în necaz cu lacrimi ne plecăm înaintea Chipului Său şi cerem izbăvire. În faţa icoanei lui Hristos sufletul nostru se smereşte pentru că Cel înaintea căruia stăm este smerit, inima noastră se umple de blândeţe pentru că Cel ce este de faţă este blând, iar ochii ni se umplu de lumină pentru că Cel ce ne priveşte din icoană este lumină.

Şi, nu-i aşa că atunci când plecăm departe de casă, luăm cu noi fotografii cu cei dragi? Tot aşa facem şi acum, atâta timp cât suntem în lume - luăm cu noi, oriunde, Chipul drag al lui Hristos şi Îl privim ori de câte ori ni se face dor.

Fiecare om are un loc tainic, numai al lui, unde poartă mereu chipul celor dragi. Acel loc este inima. Şi pictori ai inimilor noastre suntem noi toţi. Zugrăvim pe pereţii acestui loc tainic şi bune şi rele. Gândiţi-vă numai la zilele în care suntem bucuroşi. Câte culori calde ne picură în inimă! Iar de suntem supăraţi ori nervoşi, plouă şi noroieşte cu negru în inimă.

Şi-aşa cum pictăm cu bucurie, în culori calde, chipurile celor dragi nouă, haideţi să pictăm şi Chipul lui Hristos pe un perete de inimă. Noi, creştinii, avem toţi talent la aşa ceva. Numai să avem şi voinţă.

Şi vom picta ochii blânzi ai lui Hristos în culoarea curăţiei, iar obrajii şi fruntea Sa le vom zugrăvi în culoarea nobleţei şi a duioşiei. Şi vom picta veşmintele Lui cu albastrul rugăciunii şi cu roşul iubirii de Dumnezeu şi de aproapele. Vom împodobi Chipul Său cu auriul slavei aduse din suflet lui Hristos. Nu vom uita să picurăm peste icoană lacrimi de lumină căzute din ochii noştri.

Aşadar, haideţi cu toţii să ne facem iconari în acest post!

(Tallita)

Read more

Cele 8 gânduri ale răutăţii: 7. Despre slava deşartă

A şaptea luptă o avem împotriva duhului slavei deşarte. Patima aceasta este foarte felurită şi foarte subţire, şi nu o bagă de seamă uşor nici însuşi cel ce pătimeşte de dînsa. Atacurile celorlalte patimi sînt mai vădite şi de aceea e mai uşoară oare­cum lupta cu dînsele, căci sufletul cunoaşte pe potrivnicul său şi îndată îl răstoarnă prin împotrivirea cu cuvîntul şi prin rugă­ciune. Dar păcatul slavei deşarte avînd multe înfăţişări, precum s-a zis, este greu de biruit. El încearcă să săgeteze pe ostaşul lui Hristos prin orice îndeletnicire, prin glas, prin cuvînt, prin tăcere, prin lucru, prin priveghere, postiri, rugăciune, citire, li­nişte, pînă şi prin îndelunga răbdare.

Pe cel ce nu izbuteşte să-l amăgească spre slava deşartă prin scumpetea hainelor, încearcă să-l ispitească prin îmbrăcămintea proastă şi pe cel ce nu l-a putut face să se îngîmfe prin cinste, pe acela îl duce la nebunie prin aşa-zisa răbdare a necinstei; iar pe cel ce nu l-a putut îm­pinge la slava deşartă pentru destoinicia în cuvînt, îl amăgeşte prin tăcere, făcîndu-l să-şi închipuie că a dobîndit liniştea. Dacă n-a putut moleşi pe cineva prin belşugul bucatelor, îl slăbă-nogeşte prin postul pe care îl ţine de dragul laudelor.

Scurt vor­bind, tot lucrul, toată îndeletnicirea dau prilej de război acestui drac viclean. Pe lîngă acestea el îl face pe monah să se gîndească şi la preoţie. îmi aduc aminte de un bătrîn, pe cînd petreceam în pustia sketică. Ducîndu-se acesta la chilia unui frate spre cer­cetare, apropiindu-se de uşă l-a auzit grăind. Şi socotind bătrînul că citeşte din Scriptură a stat să asculte, pînă ce a simţit că fratele îşi ieşise din minte din pricina slavei deşarte şi se hiro­tonisise pe sine diacon, făcînd tocmai otpustul celor chemaţi. Deci cum a auzit bătrînul acestea, împingînd uşa a intrat şi întîmpinîndu-l fratele i s-a închinat după obicei şi ceru să afle de la el dacă de multă vreme aşteaptă la uşă. Iar bătrînul i-a răs­puns în glumă, zicînd: „Acum venii, cînd făceai tu otpustul celor chemaţi". Auzind fratele acestea a căzut la picioarele bătrînului, cerîndu-i să se roage pentru dînsul ca să se izbăvească de rătăcirea aceasta.

Am amintit aceasta, vrînd să arăt la cîtă nesimţire duce dra­cul acesta pe om. Drept aceea, cel ce vrea să se lupte desăvîrşit şi să ia cununa dreptăţii desăvîrşite să se străduiască în toate chipurile să biruie această fiară cu multe capete. Să aibă pururi înaintea ochilor cuvîntul lui David: „Domnul a risipit oasele celor ce plac oamenilor" (Ps. LIII, 6). Deci nimic să nu facă uitîndu-se după lauda oamenilor, ci numai răsplata lui Dumnezeu să o caute. Să lepede necontenit gîndurile care vin în inima lui şi îl laudă, şi să se dispreţuiască pe sine înaintea lui Dumnezeu.

Căci numai aşa va putea, cu ajutorul lui Dumnezeu, să se iz­băvească de duhul slavei deşarte.

(Sfântul Ioan Casian - Filocalia volumul I)

Read more

26 Martie 2009

Oare sunt homosexual ?

confusionSunt unii tineri care se-ntreabă acest lucru la diferite vârste, sau chiar se gândesc că simt o atracţie mai mare faţă de băieţi decât faţă de fete. Nu putem spune că li se pare sau că e doar în imaginaţia lor, dar putem spune cu siguranţă că ceva e în neregulă cu ei, ceva anormal li se-ntâmplă.

Unul dintre cei mai mari sfinţi ai lumii care a fost şi monah, necunoscând femeie, a zis ceva foarte frumos:

"Nu există relaţie între doi oameni aşa de apropiată ca cea dintre femeie şi bărbat, dacă ar fi uniţi aşa cum trebuie.... şi nimic nu e mai preţios decât... să fii iubit de o soţie şi s-o iubeşti". (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Sfântul Apostol Pavel, cel mai mare apostol a lui Dumnezeu,  îi mustră pe homesexuali în Epistola către Romani şi arată şi care e motivul pentru care ei au ajuns în starea aceasta. În primul rând le spune că deşi puteau să-şi dea seama că Dumnezeu există uitându-se la toată creaţia, la tot ce este în jurul lor, la frumuseţea extraordinară a întregului univers totuşi n-au crezut în El:

"Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, înţelegându-se din făpturi, adică veşnica Lui putere şi dumnezeire, aşa ca ei să fie fără cuvânt de apărare, pentru că, cunoscând pe Dumnezeu, nu L-au slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au rătăcit în gândurile lor şi inima lor cea nesocotită s-a întunecat. Zicând că sunt înţelepţi, au ajuns nebuni." (Romani, 1:20-22)

Şi necrezând în Dumnezeu, dar totuşi având nevoie de ajutor ca nişte oameni slabi ce sunt, au început să se-nchine la idoli, la zei sculptaţi şi făcuţi de mâna lor:

"Şi au schimbat slava lui Dumnezeu Celui nestricăcios cu asemănarea chipului omului celui stricăcios şi al păsărilor şi al celor cu patru picioare şi al târâtoarelor." (Romani, 1:23)

Oamenii au făcut cea mai mare confuzie, s-au înşelat asupra celui mai evident şi mai clar lucru din univers. Cei necredincioşi au confudat creatura cu Creatorul, s-au închinat materiei în loc să se-nchine lui Dumnezeu. Şi pentru această gravă confuzie Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor:

"De aceea Dumnezeu i-a dat necurăţiei, după poftele inimilor lor, ca să-şi pângărească trupurile lor între ei, ca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună şi s-au închinat şi au slujit făpturii, în locul Făcătorului, Care este binecuvântat în veci, amin!" (Romani, 1:24-25)

Confundarea creaturii cu Creatorul a dus la o altă gravă confuzie:

"Pentru aceea, Dumnezeu i-a dat unor patimi de ocară, căci şi femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii; Asemenea şi bărbaţii lăsând rânduiala cea după fire a părţii femeieşti, s-au aprins în pofta lor unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi, săvârşind ruşinea şi luând cu ei răsplata cuvenită rătăcirii lor. Şi precum n-au încercat să aibă pe Dumnezeu în cunoştinţă, aşa şi Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor fără judecată, să facă cele ce nu se cuvine."  (Romani, 1:26-28)

Din cuvintele adresate celor din Roma de Sfântul Pavel ne dăm seama că homosexualitatea este o gravă confuzie, este o schimbare a adevărului în minciună, o schimbarea a rânduielii fireşti a lucrurilor într-una împotriva firii, este în final o rătăcire. Şi marea cauză esti depărtarea de Dumnezeu şi adâncirea în păcat. Când oamenii caută în mod egoist doar plăcerilor lumii atunci ei nu mai înţeleg raţiunile pentru care a fost făcută lumea şi scopul fiecărui lucru şi încep să facă confuzii şi aceste confuzii sunt răsplătite.

Aşa cum manipularea unui automobil în exces, peste limitele lui fizice, poate duce la accidente grave tot aşa folosirea trupului în afara limitelor lui aduce multă suferinţă şi necaz. Dacă Loganul meu poate circula în siguranţă cu 100 de km la ora şi pot frâna şi opri în condiţii de siguranţă, folosirea lui la viteze de peste 150-160 km/h poate duce la mari probleme. Fiecare exemplu ale limitele lui.

Dacă unii tineri n-au avut succes în dragoste şi fetele nu prea se lipesc de ei asta nu înseamnă că sunt homosexuali. La fel cum dacă nu te atrag prea mult fetele, înseamnă că încă n-ai cunoscut gingăşia şi frumuseţea unei femei.

Mai sunt multe lucruri de spus, dar poate în alt articol. Vreau să închei aşa:

"Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie."

(Claudiu)

Read more

25 Martie 2009

Florile Maicii Domnului

image_previewAţi văzut vreodată cum se închină florile? Unele, de dimineaţă, îşi înalţă feţele către cer, altele nu-şi iau ochii de la soare toată ziua, acesta aducându-le aminte de Soarele Dreptăţii, iar altele veghează noaptea, înălţând tainic parfumul lor către stele.

Iar noi, oamenii, iubim florile pentru gingăşia şi puritatea lor, sufletul nostru însuşi năzuind mereu spre curăţie. Pe cei dragi nouă îi privim ca pe nişte flori. Copiii sunt florile părinţilor, iar soţiile sunt florile soţilor. Închinăm flori celor dragi inimilor noastre şi deseori le luăm cu noi la biserică şi le închinăm Maicii Domnului sau Mântuitorului.

Aţi fost vreodată atenţi la cât de plină e biserica de flori în timpul Sfintei Liturghii? Dacă nu, îngăduiţi-mi să mă bucur de dumneavoastră, că nu v-aţi oprit gândul şi inima la flori ci eraţi cu ele la Hristos şi la liturghie. Eu, însă, mărturisesc că în neatenţia mea, am văzut şi florile ... crini, trandafiri, culori şi parfumuri...

Şi am văzut-o acolo şi pe cea mai frumoasă floare, pe cea mai gingaşă şi mai curată dintre toate. Cu chipul ei blând, uşor plecat înspre Domnul Domnilor, strălucea deasupra tuturor...ea - Floarea bineînmiresmată, curată, neveştejită a lui Dumnezeu, ea - dulcea Măicuţă a lui Hristos. Iar la picioarele ei, mulţime de flori se închina. Mulţime de tulpini se plecau înaintea Măicuţei şi ea le arăta tuturor pe Fiul ei, Soarele sub razele căruia creşte orice floare şi fără de care toată frunza s-ar veşteji şi toate petalele ar păli.

Şi am văzut cum se închinau frumos florile, scuturând petale de lacrimi înaintea Maicii Domnului şi înălţând către ea parfumul smereniei lor. Şi toate florile aveau chip de om, ... şi toate florile erau oameni rugându-se, căci noi toţi suntem florile Maicii Domnului.

(Tallita)

Read more

Evanghelia Buneivestiri

maica_domnului222-740-x-920Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zămislit şi cinci luni s-a tăinuit pe sine, zicând: Că aşa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni ocara mea. Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine.Binecuvântată eşti tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu.

Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit. Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă. Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la ea.

(Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetele 24-38)

Read more

24 Martie 2009

Din egoism nu suportăm observaţiile

Uneori persoane mai tinere decât tine, de aceeaşi etate sau mai vârstnici îţi fac o observaţie cu care nu eşti nicicum de acord, chiar dacă a fost doar o simplă aluzie, şi începi să-i urăşti pe aceşti dascăli de ocazie. Trebuie să rabzi şi să asculţi cu iubire tot ceea ce ţi-ar putea fi de folos, indiferent de la cine ar veni. Egoismul din noi caută să ne ascundă neajunsurile, alţii însă ni le văd şi de aceea ne fac observaţii.

Ţine minte că "unul altuia suntem mădulare" (Efeseni 4, 25) şi că suntem datori să ne îndreptăm unii pe alţii. Dacă nu suporţi să ţi se facă observaţii şi prinzi ură pe cel ce îţi dă sfaturi, înseamnă că eşti trufaş, că ai într-adevăr acele neajunsuri de care ţi se spune să te îndrepţi.

(Sfântul Ioan de Kronstadt - Viaţa mea în Hristos)

Read more

Lupta cu plăcerile se vindecă şi prin muncă

work-in-progress_micDespre tentatia placerilor in post au scris foarte multi oameni, dar trebuie sa ne amintim ca spre a putea mosteni Imparatia Cerurilor trebuie sa fim curati ca "nimic necurat nu va intra in Imparatia Cerurilor". Ce cere Domnul Hristos de la noi? El stiind neputinta neamului omenesc a lasat pentru infranarea placerilor postul pentru echilibrul nostru fizic si spiritual.

Nu e posibil sa biruim patimile noastre daca nu ne punem nadejde in Domnul si daca nu postim! Un sfant in pustie cand era liber dupa terminarea rugaciunii nu statea niciodata degeaba construind mereu un zid si apoi il darama si tot asa facea, deoarece diavolul cand vede ca stai degeaba vine si face mare tulburare sufletului si-ti "da de lucru"!!

Ziua traita in pace si rugaciune este o zi fericita, dar aceasta fericire trebuie sa fie echilibrata, caci nu stim cand vine necazul cel mare de la care avem si mai mare beneficiu spiritual, deci sa nu fim tristi cand vine necazul sau ispita, ci sa multumim Domnului ca ne cerceteaza si ne intareste. Lupta cu placerile noastre trebuie sa aiba vindecare si prin munca, caci trupul slabit nu e bun pentru ispite, de aceea sa ne jertfim in post sa ajutam prin munca si pe aproapele, caci la munca daca rostim si rugaciunea inimii, diavolul nu poate sa se apropie sa ne ispiteasca sau daca ne ispiteste nu poate sa ne biruiasca!

Pentru ca vin vremuri grele pentru intreaga lume sa parasim poftele cele pline de stricaciune care ne intuneca si sa incercam sa ne intarim cat mai este pace ...pe pamant! De ce avem pace acum? Ca prin postire sa ne invatam trupul sa fie multumit cu putin si nu cu mult....caci daca vom fi obisnuiti sa avem cat mai mult cand va veni o foamete cine va indura mai usor? Cel care a postit si si-a pazit pantecele sau cel care s-a indestulat? Sa ne spovedim si sa ne impartasim cu Prea Cinstitele Daruri ale Domnului Iisus Hristos si sa participam regulat la biserica la Sf Liturghie, caci va veni timpul cand aceasta se va lua la ceruri...Cand va veni acel timp sa fim pregatiti de pe acum, mereu cu gandul la cele sfinte, caci unde cugeta cineva despre Dumnezeu mintea sa se  transforma in Rai! De aceea placerile noastre sa le lepadam sa trecem mai usor prin acest veac plini de patimi. Dumnezeu sa va binecuvanteze si sa va lumineze spre un post curat si spre obtinerea mantuirii vesnice!Amin

(Adrian)

Read more

Schiţa devenită icoană

img060-730-x-1032

(Tallita)

Read more

Tabere la Mănăstirea Oașa în 2017

 

Înscrierea se face strict prin completarea formularului: https://goo.gl/hn4wEW

Termenul limită de înscriere: o săptămână înainte de începerea oricărei tabere.

Persoana de contact: 0727 353 246 (Adi)

Ultimele comentarii

Înregistrare (login)

Dacă aveţi deja un cont, atunci introduceţi userul şi parola în câmpurile de mai jos. Dacă nu, atunci daţi click pe opțiunea "Creaţi un cont". După înregistrarea datelor, veți primi pe mail, un link de confirmare pe care trebuie să dați click pentru a confirma înregistrarea. Imediat după asta vă veți putea loga cu userul și parola definite la înregistrare.

Pentru orice dificultate apărută la logarea pe site, contactați-ne la: contact@ortodoxiatinerilor.ro

Arhiva articolelor

Linkuri

 Portalul Doxologia 

Sanatate si Viata - Pentru un Stil de Viata Sanatos si o Viata Fericita - SanatateSiViata.ro