“Aceasta este porunca Mea: sa va iubiti unul pe altul, precum v-am iubit Eu.”
Seara de rugăciune
20 iulie 2016, ora 22:30 »
Fericiticeiprigoniti.net
Cinstește-ți eroii și martirii neamului

Campanii de educație creștin-ortodoxă

  Mii de tineri isi pastreaza fecioria pana la casatorie Din comorile Sfintei Scripturi Tu de ce crezi in Dumnezeu Tu de ce crezi in Dumnezeu Euharistia continua Theologica  Exista distractie si fara alcool

Pr. Dan Damaschin din Iași pornește un proiect de adopție la distanță pentru 400 de copii săraci

Mesaj trimis pe Facebook de Pr. Dan Damaschin, preot misionar la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Cuza-Vodă, Iaşi:

"Doamne ajută! S-a terminat aşteptarea!

8 Iulie 2016! Reţineţi această dată. Va intra în istorie, adică vom intra în istorie! Nu vorbesc de istoria la care se gândesc unii, sigur nu vom fi daţi la Bac, cel mult nişte bătrânele pe banca din faţa scării blocului sau la şedinţa de pe uliţă ne vor transforma în subiect de şedinţă.

Ceea ce vă pot asigura însă, este faptul că, sufleţelul pe care îl veţi ajuta de astăzi înainte, vă va purta în inimă pentru totdeauna. Iar dacă, de bunăvoie şi nesiliţi de nimeni, doriţi să schimbaţi istoria, în calitate de supereroi, sau, vorbind pe înţelesul tuturor creştinilor, Îngeri Păzitori, atunci trebuie să fim conştienţi de altceva, că în afară de Legea Iubirii, ar mai fi câteva condiţii. Regulile jocului în care intraţi (în curând vă veţi da seama că nu e deloc o joacă, dar va fi prea târziu), vi le prezentăm prin amabilitatea domnului Marck Zuckerberg, mai jos.

7 pași de urmat pentru a deveni ,,ÎNGERUL PĂZITOR” alunui copil sărman

  1. Alegeți din lista afișată unul sau mai mulți copii pe care doriți să-i sprijiniți pe o perioadă îndelungată (1-5 ani).
  2. Notați în tabel numele dumneavoastă în dreptul copilului la secțiunea Înger Păzitor. În cazul în care posibilitățile financiare ale dumneavoastră pot asigura doar jumătate sau un sfert din cheltuielile de întreținere a unui copil, după numele dumneavoastră precizați procentul contribuției oferite (25% sau 50%).
  3. Dacă întâmpinați dificultăți în completarea tabelului, lăsați un mesaj și noi vă contactăm imediat.
  4. Pe Messenger în privat, ne lăsați numărul de telefon pentru a vă putea contacta și a vă oferi mai multe detalii.
  5. Odată ales copilul, veți primi în privat informații despre copil, și Contractul de "Adopție la Distanță”.
  6. Expediați contractul semnat în format electronic sau poștal. În cazul în care acest lucru nu este cu putință, discutăm la telefon.
  7. Felicitări! Ați devenit Îngerul Păzitor al unui copil din programul "Dăruim Speranță” De acum înainte, în funcție de categoria de donator în care vă încadrați (A,B,C,D), vă vom oferi toate informațiile necesare.

Vă mulțumim!

DĂRUIM SPERANȚĂ!

Dragi prieteni, prin proiectele noastre dorim să aducem bucurie copiilor și, implicit, famiilor lor, adunând din bunătatea oamenilor și dăruind din suflet, mai departe, speranță. Pe baza misiunii noastre din ultimii doisprezece ani desfășurate în cadrul Maternității „Cuza Vodă” din Iași am înfiinţat Asociația “Glasul Vieții”, în dorința de a împlini porunca Domnului nostru Iisus Hristos de „a ne iubi aproapele așa cum El ne iubește pe noi”.

Mitropolitul Antonie de Suroj: „Preotul este un om răstignit”

Preotul nu are putere, în sens lumesc. Nici una. Preotul nu are drepturi, ci are numai acel cutremurător şi minunat, cu totul dumnezeiesc, privilegiu, de a iubi până la moarte, şi încă moartea pe cruce. Unul dintre nevoitorii din Apus, întrebat fiind ce este acela un preot, a spus: „Preotul este un om răstignit”.

Este omul care s-a lepădat şi se leapădă şi ar trebui să se lepede, iar şi iar, ceas de ceas, de sine însuşi, de oricare drept pe care l-ar fi avut; nu doar de mincinosul drept de a face ceva rău, de a fi păcătos, ci chiar şi de cele mai fireşti drepturi ale unui om, de cele mai legitime drepturi ale vieţii omului.  El este chipul lui Hristos, el este icoană, el este grija lui Hristos (pentru om), dragostea lui Hristos, este sângele lui Hristos, care poate fi vărsat oricând.

A sta înaintea Domnului pentru popor nu înseamnă a te simţi tu aparte, vreun privilegiat oarecare, unul care are intrare în Altar şi de acolo înalţă rugăciuni. A sta înaintea Domnului pentru popor înseamnă a te simţi atât de una cu acest popor, încât fiecare strigăt al acestuia, fiecare geamăt, fiecare implorare, fiecare strigăt de pocăinţă, fiecare bucurie să curgă prin tine, aşa cum curge apa prin uluc. Iar aceasta pare a fi un lucru înfricoşător.

Mitropolitul Antonie de Suroj

Cum ar trebui să fie un medic?

Sursa: CitateOrtodoxe.ro | Medicul trebuie să se jertfească

Dr. Nicolae Paulescu: „Fără Dumnezeu, viaţa nu poate fi explicată“

Din pleiada de medici pe care România i-a avut la începutul secolului al XX-lea, doar despre unul s-a spus că a atins genialitatea. Este vorba de marele fiziolog Nicolae Paulescu, cel care a descoperit insulina. Născut în Bucureşti, la 30 octombrie 1869, fiul comerciantului Costache Paulescu urmează la Paris Facultatea de Medicină, pe care o termină în 1891. Rămas în capitala Franţei încă nouă ani, timp în care devine doctor în medicină şi în ştiinţe naturale, obţine mai multe specializări în chimie biologică şi fiziologie generală. Alături de Étienne Lancereaux, cel mai cunoscut fiziolog din lume în acea vreme, îi apar mai multe lucrări de medicină, care vor constitui unele dintre tratatele de specialitate editate atunci.

Deşi i s-a oferit posibilitatea rămânerii în străinătate, Paulescu s-a întors în ţară, unde a continuat munca de cercetare începută în Occident. Astfel, în 1921, ilustrul cercetător trimite patru comunicări către societatea de Biologie din Paris cu privire la descoperirea pancreinei, prima formă de insulină. La o distanţă de opt luni, doi tineri şi obscuri cercetători canadieni îşi fac publice rezultatele lor în aceeaşi direcţie şi primesc premiul Nobel pentru Medicină. Protestele făcute către forurile internaţionale rămân fără răspuns. Doctorul Paulescu va muri în 1931 cu amărăciunea nerecunoaşterii muncii sale de o viaţă.

Cu toate acestea, au existat mulţi care au apreciat valoarea distinsului medic. Unul dintre foştii săi studenţi, Aurel Abramovici, vorbea cu admiraţie despre ţinuta strălucitului savant român: „Ca profesor, Paulescu era o figură covârşitoare. Lecţiile lui de fiziologie erau extrem de impresionante. Care dintre noi nu a fost cuprins de emoţie atunci când, în faţa unei studenţimi atente şi iubite, evoca existenţa dumnezeirii, a acelei forţe supreme în care el credea cu o convingere neclintită? Viaţa lui, pe care o petrecea mare parte în laborator a fost o perseverentă şi dezinteresată cercetare a adevărului şi o străduinţă continuă şi neobosită pentru alinarea durerilor omenirii. În aceasta punea el tot sufletul, pentru că o considera suprema ţintă a vieţii lui.“

Ne-ar place să avem şi noi râvna Sfântului Ilie pentru nimicirea răului

1sfantulilie1"Şi toţi Îl încuviinţau şi se mirau de cuvintele harului care ieşeau din gura Lui şi ziceau: Nu este, oare, Acesta fiul lui Iosif? Şi El le-a zis: Cu adevărat Îmi veţi spune această pildă: Doctore, vindecă-te pe tine însuţi! Câte am auzit că s-au făcut în Capernaum, fă şi aici în patria Ta. Şi le-a zis: Adevărat zic vouă că nici un prooroc nu este bine primit în patria sa.

Şi adevărat vă spun că multe văduve erau în zilele lui Ilie, în Israel, când s-a închis cerul trei ani şi şase luni, încât a fost foamete mare peste tot pământul. Şi la nici una dintre ele n-a fost trimis Ilie, decât la Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă. Şi mulţi leproşi erau în Israel în zilele proorocului Elisei, dar nici unul dintre ei nu s-a curăţat, decât Neeman Sirianul. Şi toţi, în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de mânie. Şi sculându-se, L-au scos afară din cetate şi L-au dus pe sprânceana muntelui, pe care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce în prăpastie; Iar El, trecând prin mijlocul lor, S-a dus."

Iubiti credinciosi,

Suntem în cuprinsul unei sărbători unice în felul ei, pentru că în această zi de 20 iulie pomenim cu sărbătorire pe un sfânt din Vechiul Testament - îl pomenim pe Sfântul Ilie. Sărbătoarea aceasta este singura din luna iulie - şi singura din tot calendarul - închinată unui sfânt din Vechiul Testament. Sigur, noi pomenim şi pe alţi sfinţi şi drepţi din Vechiul Testament - pe proroci (prorocul Isaia, prorocul Ieremia, prorocul Ezechil, prorocul Daniil şi prorocul Moise), dar nu îi pomenim cu sărbătorire, ci doar cu zile hotărâte în amintirea lor.

Sfântul proroc Ilie este un om din Vechiul Testament, ales al lui Dumnezeu, pe care Sfânta noastră Biserică ni-l propune spre cinstire şi spre sărbătorire. Ca să îl sărbătorim aşa cum trebuie, este rânduită şi slujbă pentru sfinţire, aşa cum, de altfel, sunt slujbe pentru fiecare zi, pentru fiecare sfânt. Adică, pe lângă ceea ce ne oferă Sfânta noastră Biserică pentru cinstirea sfinţilor, noi adăugăm cinstirea noastră lăuntrică. Biserica noastră ne oferă texte liturgice, adică rânduieli de slujbe, prin care noi ne angajăm la cinstirea sfinţilor - în cazul acesta la cinstirea Sfântului Ilie.

Tabără la Mănăstirea "Sf. Ioan Casian" (2-10 iulie 2016). Impresii și fotografii.

Doamne ajută! Dragilor, o să vă scriu câteva impresii din prima tabără pe care o organizează asociația noastră într-o mănăstire. În urma invitației pe care părintele stareț Iustin Petre împreună cu obștea, ne-a făcut-o pentru a organiza câteva tabere cu tineri în cadrul mănăstirii, am acceptat cu drag, și acum după prima întâlnire dăm slavă lui Dumnezeu că a fost așa de frumos.

A fost frumos în primul rând pentru că în 9 zile am participat de 6 ori la Sfânta Liturghie și majoritatea ne-am și spovedit și împărtășit cu Trupul și Sângele Domnului, și acest lucru a adus bogăție de har în sufletele noastre, bună înțelegere, și multă pace.

Mănăstirea „Sfântul Ioan Casian” este așezată într-un cadru natural superb, departe de lume, și de duhul ei. Pentru mine, toată această perioadă a fost o cură de aer curat, de liniște, de cer înstelat, de vânt, de soare... a fost o cură în care m-am cuminecat cu Hristos, și Hristos Domnul mi-a promis că mă învață să iubesc mai serios pe apropele meu.

Am plecat de aproape o zi și deja am pierdut pacea pe care o agonisisem cu drag și răbdare zi de zi... Mi-e dor de mănăstire... de liturghiile frumoase ale Părintelui Iustin și ale Părintelui Casian...

Au trecut câțiva ani de zile de când organizăm tabere, locațiile fiind foarte variate, dar o tabără în mănăstire e o tabără în casa lui Dumnezeu, în sânul Lui, în brațele Lui, și diferența este evidentă. Sufletul meu simte și mărturisește că tare bine a fost și bun este Domnul! Toate peisajele lumii, toate marile capitale, toate piscurile munților, nu fac cât o adiere de har în curțile casei Creatorului.

Alexandra: "Este o adevărată „nebunie” să mai vorbești despre feciorie."

Care dintre noi nu își aduce aminte de momentele copilăriei? De inocența și naivitatea de atunci…

O parte dintre noi facem parte din generația care încă mai credea în Moș Crăciun și îl așteptam cu atâta nerăbdare, deoarece nu îl vedeam prin supermarketuri și la TV în fiecare zi. Și credeam că trebuie să fim cuminți pentru a primi cadourile mult dorite… nu neapărat pentru conținutul lor, ci pentru faptul că veneau de la Moș Crăciun.

Facem parte din generația care punea zahar pe pervazul ferestrei pentru ca barza să aducă mai repede frățiorul sau surioara mult dorit(ă). Noi nu ne întrebam de unde vin copiii, căci e era de ajuns această poveste.

Facem parte din generația în care ne petreceam timpul liber afara cu prietenii și erau atâtea jocuri… Prinselea; Un, doi, trei, la perete stai; Omul negru; Împărate, împărate, câți pași îmi dai?; Flori, fete și băieți; Țară, țară vrem ostaș; Baba oarba; De-a v-ați ascunselea… Noi nu aveam calculatoarele performante de acum. Nu știam de Counter Strike sau de Facebook. Noi foloseam o rețea de socializare mai directă, fiind împreună.

Nu spun că noi am fost niște sfinți… nicidecum… am fost doar mai protejați. Nu spun nici că toți ne-am păstrat fecioria. Dar am avut poate mai multe șanse…

Fecioria… un dar atât de minunat pe care ni-l oferă Dumnezeu fiecăruia dintre noi și care în societatea actuală nu mai are nici o valoare. Acum când anormalitatea este văzută ca normalitate, când virtutea a devenit ceva învechit, pierdem tot mai mult frumusețea cu care am fost înzestrați. Este o adevărată „nebunie” să mai vorbești despre feciorie.

Asculta Radio Ortodoxia Tinerilor

Înregistrare (login)

Dacă aveţi deja un cont, atunci introduceţi userul şi parola în câmpurile de mai jos. Dacă nu, atunci daţi click pe opțiunea "Creaţi un cont". După înregistrarea datelor, veți primi pe mail, un link de confirmare pe care trebuie să dați click pentru a confirma înregistrarea. Imediat după asta vă veți putea loga cu userul și parola definite la înregistrare.

Pentru orice dificultate apărută la logarea pe site, contactați-ne la: contact@ortodoxiatinerilor.ro

Linkuri

 Portalul Doxologia 

Sanatate si Viata - Pentru un Stil de Viata Sanatos si o Viata Fericita - SanatateSiViata.ro